Zgodovina šole v Vipavskem Križu

1825

Prve šole v Vipavskem Križu

 • pouk obiskovali samo otroci premožnih staršev
 • enorazrednice
 • vsi niso bili pristaši šole: “Pikon, pikon otrokom in ne šole!”
1885 / 86

Prvo šolsko leto v gradu

 • del gradu odkupil okrajni šolski svet in ga preuredil v šolo
 • pouk obiskovalo od 300 do 350 otrok
 • osemletka
1902 Podružnici v Dobravljah in Velikih Žabljah
 • Šola je kot osemletka delovala tudi pod italijansko okupacijo in in med NOB.
 • Po vojni se je osemletka preselila v Dobravlje, v Vipavskem Križu pa je ostala podružnična šola.
1970 Začne delovati tudi vrtec
1974 Inšpekcija prepovedala uporabo šole zaradi neposredne nevarnosti zrušitve stavbe
1994 Šolo začeli obnavljati
1996 Svečana otvoritev obnovljene šole
 • hranjeni elementi starodavnega: od 0, 9 m do 2 m debeli zidovi, odprtine v pritličju,
 • okrogla okna v mansardnem delu
 • adaptirana celotna severna stran gradu – 932 m2
 • moderna, sodobno opremljena

 

Dostopnost