Interesne dejavnosti v šolskem letu 2021/22

OTROŠKI PEVSKI ZBOR            TOREK 11.30 – 12.15 : 1. /2. razred              učilnica 1./2. razreda                 Nataša Valič 

                                                      SREDA 12.50 – 13.35:  3./4. razred              učilnica 3. razreda

Izmenoma vsak drugi teden (prvi in tretji teden v mesecu bodo vaje za 1. in 3. razred, drugi in četrti teden v mesecu

pa za 2. in 4. razred).

DRAMA                                      SREDA: 12.20 – 13.05:  4. razred                   učilnica 4. razreda             Klementina Lemut

USTVARJALNICE                      PONEDEJEK: 13.10 – 13.55:  3. razred           knjižnica                               Mateja Slokar

UMETNOST                              PONEDEJEK: 12.40 – 13.15:  2. razred          učilnica 3. razreda                Jana Štukelj

BRALNA ZNAČKA                         1., 2., 3., 4. razred                                     matične učilnice                  razredničarke

ŠPORTNA URICA                       v okviru   podaljšanega bivanja               učilnica 4. razreda                   Maja Kavčič 

URA PRAVLJIC                          v okviru   podaljšanega bivanja                  učilnica 1. razreda                  Mojca Paljk

NAŠA MALA KNJIŽNICA                1., 2., 3. razred                                      matične učilnice         razredničarke in učiteljice v PB

ŠOLSKI RADIO                                v okviru   podaljšanega bivanja            Učilnica 2. razreda               Dunja Tomšič

ZUNANJI IZVAJALCI:

KOŠARKA                                           prijavljeni učenci                                         Igrišče ali avla (KK Ajdovščina in KK Vipava)

 

PLESNA ŠOLA AD&C                               prijavljeni učenci                                         šolska avla

 

Dostopnost