Interesne dejavnosti v šolskem letu 2022/23

OTROŠKI PEVSKI ZBOR TOREK: 12.00 – 12.30 1. razred učilnica 3. razreda Nataša Valič 
 ČETRTEK: 12.50 – 13.35 2., 3. in 4. razred  
DRAMSKI IGRA SREDA: 12. 50 – 13. 35 1., 2., 3. in 4. razredučilnica 3. razredaMartina Besednjak Repše
BRALNA ZNAČKA1., 2., 3., 4. razredmatične učilnice   razredničarke
ŠOLSKI RADIOv okviru  podaljšanega bivanjaučilnica 1. razredaKlementina Lemut 
BRALČKI MIGETALČKI 2. razredučilnica 1. razredaMartina Besednjak Repše
ŠPORTNA URICA v okviru podaljšanega bivanja  Jana Štukelj
ZUNANJI IZVAJALCI
KOŠARKA TOREK: 14.15 – 15.00 : 1. in  2. r igrišče ali avla KK Ajdovščina 
PLESNA ŠOLA PONEDELJEK / SREDA: 15.30-16.30avla šole ADC

Dostopnost